Łukasz Resiak - I skrzypce

 

    Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 9 lat. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, w klasie skrzypiec prof. Franciszka Falgera. W 2005 roku wraz z aktorami Anną Dymną i Jackiem Królem otwierał I Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie. Jest absolwentem białostockiego wydziału Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Włodzimierza Promińskiego. Przez rok studiował także altówkę w klasie prof. Piotra Reicherta. W sezonie 2007/2008 był koncertmistrzem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej Camerata dell'Arte. Swe umiejętności doskonalił na kursach oraz lekcjach mistrzowskich, m.in. u takich pedagogów jak: Marcin Baranowski, Kaja Danczowska, Dominika Falger, Krystyna Jurecka, Stefan Kamasa, Siergiej Krawczenko, Regina Strokosz-Michalak, Magdalena Rezler-Niesiołowska, Piotr Pławner, Jan Stanienda. Został uczelnianym laureatem ogólnopolskiego konkursu Primus Inter Pares Student Roku 2007. Był dwukrotnym (2008, 2009) stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Współpracuje z orkiestrami i innymi zespołami w kraju jako kameralista oraz muzyk sesyjny.

 


Anna Jodłowska - Resiak - II skrzypce

 

    Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat. Kształciła się w Liceum Muzycznym im. J. I. Paderwskiego w Białymstoku w klasie skrzypiec prof. Dariusza Garbacza. U tego samego pedagoga kontynuowała naukę i ukończyła studia na białostockim wydziale Uniersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako koncertmistrz uczelnianej orkiestry symfonicznej współpracowała m. in. z takimi dyrygentami jak Marcin Nałęcz - Niesiołowski, Nikolai Dyadura. Jeszcze w okresie studiów grając I skrzypce współtworzyła kwartet smyczkowy Primavera, z którym koncertowała przez kilka następnych lat. Jako skrzypaczka i kameralistka brała udział w seminariach i lekcjach mistrzowskich m. in. u prof. Krystyny Jureckiej, Jerzego Marchwińskiego oraz członków kwartetu smyczkowego Camerata. W sezonie koncertowym 2008/2009 pełniła funkcję koncertmistrza Suwalskiej Orkiestry Kameralnej Camerata dell'Arte. Czynnie współpracuje z orkiestrami i zepołami kameralnymi w kraju. 

 Przemysław Raczek - altówka

 

    Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie altówki prof. Witolda Szulakowskiego. Następnie studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończył w 2005 r. w klasie prof. Michała Mickera oraz w 2010 r. w klasie altówki barokowej prof. Zbigniewa Pilcha. Podczas studiów przebywał na stypendium w Hochschule Für Musik w Dreźnie w klasie altówki prof. Uty Vincze oraz w klasie kameralistyki prof. Vladimira Bukáča. W latach 2005–2009 pracował jako altowiolista w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Tam też współtworzył kwartet smyczkowy Fandango, z którym występował na licznych koncertach, m. in. w Warszawie, Kielcach, Tarnowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie jest zatrudniony w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Jest również członkiem Orkiestry Trybunału Koronnego w Lublinie. Pasjonuje się wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych, którą wykonuje m. in. z Wrocławską Orkiestrą Barokową.

 


Aleksander Resiak - kontrabas

 

  Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie. Ukończył edukację artystyczną w zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Nowomiejskiego w Bydgoszczy, którą ukończył w 2007 roku otrzymując tytuł magistra sztuki – specjalność gra na kontrabasie. Od 2006 roku pracuje w Filharmonii im H. Wieniawskiego w Lublinie. Współpracował z takimi orkiestrami jak: Filharmonia Pomorska, Toruńska Orkiestra Symfoniczna oraz Filharmonia Zielonogórska. Członek Orkiestry Trybunału Koronnego w Lublinie.